Историјат ФССШБ Штампа


Форум средњих стручних школа Београд

После изборне крађе 1996. године, група запослених из неколико београдских школа (ЕТШ "Никола Тесла", на челу са професором Бориславом Вукчевићем, Техничка школа "Петар Драпшин" ("Вaздухoплoвнa aкaдeмиja") – професор Александра Станић, Медицинска школа "Београд" – професор Олга Вучић, и Геолошка и хидроматеоролшка школа "Милутин Миланковић" – професор Снежана Пањковић), форимирале су иницијативни одбор за оснивање новог градског синдиката запослених у средњем стручном образовању.

Оснивачка скупштина, овако конципираног синдиката, одржана је 24 – ог априла 1997. у скупштини општине "Стари град".

Оснивачкој скупштини, присуствовали су чланови следећих школа: ЕТШ "Никола Тесла", Техничка школа "Петар Драпшин" ("Вaздухoплoвнa aкaдeмиja"), Медицинска школа "Београд", Геолошка и хидрометеоролошка школа "Милутин Миланковић", Правно – биротехничка школа "9. мај" ("Прaвнo - пoслoвнa шкoлa"), "Графичка школа", Машинска школа "Београд" ("Teхнoaрт Бeoгрaд" - шкoлa зa мaшинствo и умeтничкe зaнaтe), "Хeмиjскo - прeхрaмбeнa тeхнoлoшкa" школа, и ТШ "Буда Давидовић" ("Teхничкa шкoлa" Обреновац).

Скупштина је усвојила назив "Синдикална организација Форум средњих стручних школа – Београд", Статут и остала оснивачка документа.

У септембру 1999. године, донета је одлука, да се ФССШ Београд прикључи Унији синдиката просветних радника Србије.

За првог секретара ФССШБ изабрана је Гордана Петровић -
Правно – биротехничка школа "9. мај" ("Прaвнo - пoслoвнa шкoлa"), а потом је секретар био и Ненад Младеновић – Машинска школа "Београд" ("Teхнoaрт Бeoгрaд" - шкoлa зa мaшинствo и умeтничкe зaнaтe), па Олга Вучић – Медицинска школа "Београд".

Након десет година постојања, Форум средњих стручних школа имао је Председништво које су чинили професор Милорад Антић – председник ("Школа за негу лепоте"), професор Јасна Јанковић ("Прaвнo - пoслoвнa шкoлa") и професор Драган Мишић (Медицинска школа "Надежа Петровић").

На изборима 7.  фебруара 2013. године изабрано је ново руководство: председник професор Милорад Антић ("Школа за негу лепоте"), као и чланови председништва професор Биљана Ковачевић  (ЕТШ "Раде Кончар") и професор Бобан Марић ("Teхнoaрт Бeoгрaд" - шкoлa зa мaшинствo и умeтничкe зaнaтe).

Вaздухoплoвнa aкaдeмиja