Нова правила у оцењивању ученика: Због короне оцене ће се закључивати на другачији начин Штампа


Измена правилника ће омогућити наставницима да закључе оцене и када их има мање од четири у дневнику

У тренутку када се прешло на онлајн наставу, због епидемије корона вируса, поставило се питање како завршити школску годину - док ће се градиво некако и надокнадити лекцијама "на мрежи", велико је питање било како ће се оцене закључивати. Министарство просвете изменило је правилник, па за закључивање оцена више није потребно да ученик у дневнику има најмање четири (за неке предмете две) оцене у полугодишту, већ је довољна и само једна.

Дакле, ако је ђак добио једну оцену пре него што су школе биле физички затворене, та оцена довољна је за закључивање. Ипак, предвиђено је оцењивање и током онлајн наставе, тако да ће у пракси ученици, ипак, имати више оцена. И важна напомена је да ово правило важи искључиво у ситуацијама попут ове која нас је сада задесила - која угрожава здравље ученика и наставника.

- Изменама Правилника о оцењивању у основним и средњим школама, није прописана доња граница колико оцена ученик треба да добије у току полугодишта, па је могуће да наставник оцени ђаке само једном оценом и да се на основу те изведе закључна - наводе у Министарству просвете.
"Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног предмета и изборног програма други страни језик у току полугодишта, односно најмање два пута у току полугодишта уколико је недељни фонд обавезног предмета, изборног програма и активности један час, не може да се утврди закључна оцена, изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута", део је Правилника на основу кога ће се деци закључивати оцене.

Бар још по једна оцена до краја школске године

- Већина ученика добила је најмање по једну оцену до увођења ванредног стања и до краја школске године биће прилике за бар још једну оцену - рекао је Душан Кићовић државни секретар у Министарству просвете.

Из Министарства поручују да из српског језика и математике ученици свакодневно имају обавезу да раде домаће задатке, а самим тим и да добију и по две оцене. Из предмета чији је недељни фонд један или два часа, наставници могу у дневник да упишу једну до две оцене до краја школске године.

- Бројчане оцене могу се добити за домаће задатке, активност, провере знања и битно је да деца добију најмање по једну оцену. Министарство просвете пронашло је најоптималније решење за закључивање оцена. Потребно је истаћи да се према правилнику о оцењивању закључна оцена утврђује на основу свих појединачних оцена које су унете у дневник од почетка школске године и закључна оцена не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане у дневник - додају у Министарству.

Извор: telegraf.rs