Укинуто одељење у Техничкој школи Обреновац ШтампаИО ФССШ