Иванка Маровић, Београд Штампа

Питање:

Да ли као заштићени запослени из члана 37. и 59. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика имам предност над осталим запосленима и да ли ми се може смањити фонд?

Одговор:

Запоспени - самохрани радитељ који ужива зашититу по члану 37. Посебног колективног уговора као и запослени - председник синдиката који ужива заштиту прописану чланом 59. Посебног колективног уговора, бодују се као и сви запослени у поступку утврђивања запослених за чијим је радом у потпуности или делимично престала потреба и могу бити проглашени радницима за чијим радом је престала потреба, али им не може престати радни однос.