Разно Штампа

 

Упутство за штрајк
Документација за регистрацију синдиката

+ саопштење за чланство(упуство за уплату)

Одлука о промени назива синдиката
Одлука о промени председника синдиката
Захтев за промену података у регистру синдиката
Упис синдиката у регистар